Jernhusen säljer Älvsjödepån till SL

Foto: Christer Wiik

Jernhusen säljer nu Älvsjödepån till SL. Älvsjödepån har använts för underhåll av SL:s pendeltåg och nu tar SL själva över depån.

Under många år har SL bedrivit underhåll av pendeltågen i Älvsjödepån, söder om Stockholm. Jernhusen köpte depån från staten i samband med bolagiseringen av Statens Järnvägar 2001. Sedan dess har SL hyrt depån av Jernhusen. Samtidigt har de haft ansvar för drift och underhåll samt de investeringar som gjorts i depån under senare år.

Under lång tid har Jernhusen och SL diskuterat hur pendeltågstrafikens depåkapacitet kan tillhandahållas på bästa sätt. Både en fortsatt hyresrelation och en försäljning av depån till SL har varit aktuell.

Depåer i storstadsregioner och trafiknära lägen är en del av Jernhusens kärnverksamhet. Men med anledning av det speciella hyresupplägget med SL på Älvsjödepån gjorde Jernhusen bedömningen att en försäljning var det bästa alternativet.

– Vi är mycket glada att nu kommit överens om en lösning som blir bra för både Jernhusen och SL samt för pendeltågstrafiken i Stockholm. Vi fortsätter att investera i stationer, depåer och kombiterminaler samtidigt som SL kan fortsätta utveckla Älvsjödepån, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Tillträdesdag för SL blir den 27 december 2013, förutsatt att landstingsfullmäktiges godkännande vunnit laga kraft tills dess.