Byggutveckling kring Malmö C

Vy över Malmö C. Foto: Jernhusen

Jernhusen fortsätter nu utvecklingen av Södra Nyhamnen vid Malmö C och har inlett samarbete med Fastighetsaktiebolaget Norrporten i syfte att där skapa en ny byggnad för Malmö tingsrätt. Detaljplaneprocessen är påbörjad tillsammans med Malmö stad för ett av kvarteren i stadsdelen där både den tänkta nya byggnaden och 50-60 bostäder kan inrymmas.

Malmö tingsrätt har under en tid sökt en ny långsiktig lokalisering för domstolen. Önskemålet har bland annat varit närhet till allmänna kommunikationer. Nya stadsdelen Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation ger utmärkt tillgänglighet för både tingsrättens anställda och besökare. Samarbetet mellan de två fastighetsbolagen ger Norrporten möjlighet att förvärva marken av Jernhusen, när detaljplaneprocessen är klar.

- Vi ser mycket positivt på en etablering av Malmö tingsrätt i Södra Nyhamnen och är glada för ett samarbete som leder till det. Genom en sådan offentlig verksamhet nära stationen ökar förutsättningarna för att fler ska välja att åka kollektivt. Det stärker både livet på platsen och spar på miljön. Att få in en långsiktig ägare som Norrporten i området bidrar också till att säkra en bra verksamhet över tid, säger Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt på Jernhusen.

Detaljplanearbetet beräknas vara klart under 2015 , vilket innebär att en ny domstolsbyggnad kan stå klar 2018.

-Vi är mycket positiva och ser stora möjligheter i samarbetet med Jernhusen. Norrporten har sedan tidigare stor erfarenhet av att skapa moderna, effektiva och miljöriktiga domstolsbyggnader och har därför förhoppningen att även i Malmö kunna möta Domstolsverkets krav och önskemål. En hel del arbete återstår dock innan detta kan bli verklighet, säger Per Persson, affärsutvecklare med ansvar för myndigheter och verk på Norrporten.

Södra Nyhamnen vid Malmö Centralstation är ett av Malmös mest intressanta område med södra Sveriges bästa kommunikationsläge samt närhet till den gamla stadskärnan och de nya områdena mot Västra Hamnen och Malmö Live. Målet är att utveckla en levande stadsdel med bland annat arbetsplatser, hotell och bostäder. Allra först ut i stadsdelen är kontorshuset Glasvasen, med beräknad byggstart i början av 2014.