”Dags för höghastighetsbana till Europa”

Erik Slottner. Foto: Scharlotte Peppare

Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, har utsetts till Stockholm stads representant i Europakorridoren AB:s styrelse.

Nu samlas Europakorridoren i Göteborg för att hålla föreningsmöte, där bland annat Erik Slottner deltar. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, det vill säga att en ny höghastighetsbana byggs från Stockholm till Göteborg i väst och till Köpenhamn och Hamburg i syd. En resa från Stockholm till Göteborg skulle ta två timmar och till Köpenhamn 2 timmar och 35 minuter.  

– Frågan om att binda samman Sverige med kontinenten är en stor fråga. Stockholm har allt att vinna på att få bättre och snabbare förbindelser med övriga Europa. Den nuvarande stambanan som byggdes ut under 1800-talets andra hälft är inte anpassad till dagens befolkningsmönster. En ny stambana som passerar orter där människor idag bor och arbetar skulle gynna Stockholm eftersom förbindelserna till och från huvudstaden underlättas. Vidare skulle nuvarande spår frigöras för mer godstransporter vilket skulle vara värdefullt både för arbetsmarknaden och för miljön. En höghastighetsbana skulle också göra tåget mer attraktivt framför bil och tåg vilket även det gagnar miljön, säger Erik Slottner.  

– Att få vara Stockholm stads representant i detta viktiga arbete känns väldigt inspirerande. Regeringen har fattat beslut om att bygga snabbtåg mellan Stockholm och Linköping via Skavsta. Den satsningen är mycket välkommen och ska ses som en början på en full utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan, säger Erik Slottner.