Det blir en sänktunnel under Fehmarn Bält

Bild: Femern A/S
Satellitbild av Fehmarn Bältförbindelsen. Foto: Nasa World Wind

Bro eller tunnel? I många år har frågan stötts och blötts om förbindelsen över Fehmarn Bält - som kommer att knyta ihop Danmark och Tyskland - ska gå under eller över mark. Förbindelsen är planerad för både spår- och vägtrafik.

I november 2010 beslutade det statliga danska bolaget Femern A/S som ska äga bron att man rekommenderar en tunnel snarare än en bro, eftersom riskerna för fördyringar är mindre för en tunnel. Men det är fortfarande, formellt sett, en öppen fråga om det ska bli en sänktunnel eller en borrad tunnel.

På ett seminarium i Stockholm nyligen avslöjade Susanne Kalmar Pedersens från teknikkonsultföretaget Ramböll Denmark att alternativet med en borrad tunnel inte längre övervägs på allvar.

Den kombinerade väg- och järnvägstunneln blir 18,1 km lång. Under 2012 räknar man med att skriva kontrakt med huvudentreprenörerna och mellan 2014 och 2020 kommer själva bygget att pågå fram till och med slutet av 2020 då det är öppningsdags.

Av allt att döma kommer att sänktunneln kommer Rødbyhavn, på samma industriellt långt automatiserade vis som Öresundstunneln.