UITP-konferens om den europeiska järnvägen

Foto: Hauptbahnhof Frankfurt

Den 19-20 november arrangerar UITP en konferens i Strasbourg, Frankrike. Temat är ” Att öppna den europeiska järnvägen för konkurrens – hur påverkar det den regionala och lokala kollektivtrafiken?” Svensk Kollektivtrafiks VD Charlotte Wäreborn Schultz är inbjuden tillsammans med EUs transportkommissionär Sim Kallas att tala om avregleringen av en europeiska järnvägsmarknaden. 

Charlotte Wäreborn Schultz kommer att berätta om Sveriges erfarenheter av järnvägens avreglering och även om några resultat från Gunnar Alexanderssons forskning i ämnet.

Källa: Svensk Kollektivtrafik