Helena Leufstadius vald till EU-kommitté

Foto: Svensk Kollektivtrafik

Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik valdes till ny representant i UITPs EU-kommitté, EUC.

Som ställföreträdande valdes Jens Plambeck, chef för strategisk utveckling, Trafikförvaltningen SLL.

Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP har för sitt aktiva arbete inom EU en särskild kommitté med säte i Bryssel. Kommittén har även ett antal hel- eller deltidsanställda experter på kollektivtrafik och relaterade frågor.