Järnvägstunnel mellan Asien och Europa öppnar idag

Bild från arbetet med Eurasientunneln.

Efter nästan 10 års arbete är det så dags för invigningen av järnvägstunneln under Bosporen, Eurasientunneln, som kommer att koppla samman den europeiska och asiatiska sidan av Istanbul för spårtrafik.

Tunnelbygget påbörjades redan 2004, med har försenats gång på gång på grund av de många arkeoliska fynd man gjort i samband med utschaktningar för tunneln.

Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan har varit en ivrig anhängare av tunnelprojektet, som faktiskt började planeras för 1860 av en ottomansk sultan.

Tunneln blir 13,6 kilometer lång, varav 1,4 kilometer löper under Bosporen. Enligt turkiska källor blir det den djupaste sänktunneln för spårburen trafik i sitt slag i världen. På sitt djupaste ställe ligger tunneln 55 meter under havsnivån.

Tunneln har specialkonstruerats för att klara jordbävningar. I den delen av tunneln som går under Bosporen har Japan stora intressen – en fjärdedel av investeringen kommer från Japan och Japans premiärminister Shinzo Abe kommer även att delta under invigningen idag.

Järnvägstunneln förväntas minska den stora trafikträngseln i Istanbul. Målet är att järnvägstunneln ska transportera 1,5 miljoner resenärer om dagen.