Citynära logistikbyggnader i Årsta

Kombiterminalen byggs nära E4, Södra Länken och Liljeholmsbron. Illustration: Jernhusen
Första kvartalet 2014 räknar Jernhusen med att båda fastigheterna står klara. Illustration: Jernhusen

I Årstaberg i södra Stockholm storsatsar Jernhusen på två nya logistikbyggnader i anslutning till Årsta Kombiterminal, ett varmlager och ett kyl- och fryslager med en samlad yta på drygt 15 000 kvadratmeter.

Kombiterminalen byggs på ett optimalt logistikläge nära E4, Södra Länken och Liljeholmsbron in till Stockholms innerstad. Eftersom logistikbyggnaden byggs i direkt anslutning till tågspåren kan gods transporteras med tåg ända fram till entrén, vilket minimerar behovet av lastbilar.  Här byggs bland annat 27 lastportar samt utvändiga lastkajer och ramp.

Står klara i januari 2014 Första spadtaget till den moderna kombiterminalen, som dimensioneras för 100 000 enheter per år, togs i augusti 2012.  En av fastigheterna blir ett kyl- och fryslager med ICA och Kyl & Frysexpressen som hyresgäster. Den andra fastigheten blir en uppvärmd crossdock på drygt 5 600 kvadratmeter. 

Första kvartalet 2014 räknar Jernhusen med att båda fastigheterna står klara. 

Jernhusen planerar fler liknande terminaler ibland annat Göteborg och Malmö, med syftet att öka tågets attraktivitet utifrån ett logistikperspektiv. Tanken är att det citynära läget ska erbjuda en effektiv kombination för företag med distributionskedjor till centrala Stockholm,

– En fastighet är rest, där pågår för närvarande invändiga installationer. I den andra fastigheten genomför vi för närvarande stomresning. Vi befinner oss i ett slutförhandlingsläge med presumtiva hyresgäster i den andra fastigheten, säger Per Gustafsson, affärsutvecklare på Jernhusen.