SEKO har tecknat avtal inom järnvägsinfrastrukturen

Foto: Kasper Dudzik

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – har nu tecknat ett kollektivavtal med Almega för cirka 2.000 medlemmar inom bransch järnvägsinfrastruktur.

 Avtalet löper på tre år och innehåller viktiga framgångar för SEKO bland annat när det gäller att förbättra arbetsmiljön för förbundets medlemmar

- Ett av våra viktigaste krav har varit att öka säkerheten inom en bransch där det finns stora arbetsmiljörisker. Ett sätt att förebygga olyckor och arbetsmiljöproblem är att skyddsombuden har en hög kompetensnivå. Ett första steg tas nu i denna uppgörelse som dels innebär att alla skyddsombud ska gå en grundutbildning, dels att en arbetsgrupp tillsätts som ska se över kompetensutvecklingen för denna grupp, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på SEKO.

 - Skyddsombudet har en central roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I syfte att få engagerade och kunniga skyddsombud erfordras kunskap och kompetens för fullgörande av uppdraget, fortsätter Björnberg.

En annan viktig fråga som SEKO drivit handlar om grundlönerna. För att det inte ska växa fram en låglönemarknad inom järnvägsinfrastrukturområdet måste grundlönen vara det samma på detta område som övriga avtalsområden, vilket inte kostar arbetsgivaren något. Även detta accepterade Almega.