”Vi är de första att be om ursäkt”

Sambandscentralen för GSM-R i Trondheim. Foto: Njål Svingheim

På tisdagen drabbades den norska järnvägstrafiken av ett över två timmar totalstopp under förmiddagen.  Det handlade om ett fel i Jernbaneverkets GSM-R-nät, där backup-systemet inte tog över som det skulle.

- Felet drabbade två servrar på en gång och därmed brast hela systemet, säger Torbjörn Berger, chef på Jernbaneverkets telekommunikationsavdelning.

GSM-R är en internationell standard för kommunikation mellan tåg och trafikledning. Jernbaneverket har arbetat för att förbättra robustheten och se till att GSM-R-systemet ska fungera i alla lägen och under 2011 etablerades även backupsystemet för GSM-R. Men den här gången misslyckades som sagt även detta.

- Detta är en typ av fel som naturligtvis inte ska hända, säger Torbjörn Berger. 

- Det är inbyggt redundans i systemet så att om en server misslyckas ska den andra automatiskt ska ta över trafiken. Detta skedde inte. Först efter en omstart fick vi igång trafiken igen,. Vi är de första att be om ursäkt till passagerare, fraktkunder och alla andra som drabbades. säger Berge