Cityvärdar ska hjälpa tågresenärer till rätta

Stockholm Centralstation. Foto: Jernhusen

Det ska bli lättare för resenärer att hitta rätt på Stockholm Centralstation. Under ett halvår genomförs ett pilotprojekt med specialutbildade cityvärdar.

Jernhusen, som äger Stockholms Centralstation, är ansvarigt för projektet med stationsvärdar, i nära samarbete med SJ och Trafikverket. Under ett halvår kommer tre stationsvärdar dagligen att finnas på plats för att hjälpa resenärer och andra besökare till rätta. Cityvärdarna kommer att finnas på stationen, kring SJ Resebutik och ute på perrongerna för att ge service, information och trivsel för resenärerna på stationen. Projektet ska utvärderas efter ett halvår, och om det faller väl ut kan det bli aktuellt med en permanentning.

För SJs del innebär cityvärdarna en förlängd arm ute bland resenärerna och även extra stöttning vid till exempel trafikstörningar, även om SJs ordinarie rutiner och arbetssätt fortfarande gäller vid eventuella trafikstörningar.

–  Våra resenärer har önskat gemensamma cityvärdar som kan hjälpa folk tillrätta oavsett vilken operatör de reser med, inte minst vid trafikstörningar. Det kan handla om att visa vägen till rätt spår eller assistera vid köp i biljettautomat, säger Anna Johansson, strategiskt ansvarig för arbetsmiljö och hälsa på SJ.

Projektet med Cityvärdar är ett samarbete med Jernhusen, SJ och Trafikverket, som tillsammans finansierar värdarnas arbete, men de är formellt anställa av Jernhusens leverantör Dalkia.

-  Cityvärdarna kan utan fördröjning uppmärksamma oss på brister i stationsmiljön, till exempel om en hiss eller rulltrappa är trasig. Det blir en stor hjälp i vårt arbete, säger David Lukose, stationsförvaltare på Trafikverket.

Cityvärdarna samarbetar också med vakter, polis och socialtjänst för en ökad trygghet i och kring Stockholms Centralstation. Att flera företag samarbetar i projektet är ett framgångskoncept.

-  Trygghet handlar inte bara om vad som sker på stationen, utan också på själva resan samt i närområdet.  Stockholm är den fjortonde orten där Jernhusen tar initiativ med branschen för att skapa en tryggare stationsmiljö och citykärna, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Alla cityvärdar genomgår en introduktionsutbildning där bland annat lokalkännedom, säkerhetsfrågor och kundbemötande ingår. De får också lära sig om reseutbud, järnvägsgeografi, hur biljettautomaterna fungerar. Ledsagning och bagagehantering ingår däremot inte i cityvärdarnas arbetsuppgifter.

Sedan tidigare finns Jernhusens stations- och cityvärdar i Malmö, Hässleholm, Jönköping, Lund, Gävle, Västerås, Skövde, Nässjö, Borlänge, Vänersborg, Göteborg, Malmö, och Kristianstad.