Tryggare förorter på röda linjen

Foto: Jonas Bergsten

60 procent av anmälda brott i Stockholm sker inom 500 meter från en tunnelbanestation enligt bland annat en ny undersökning från KTH. MTR Stockholm intensifierar nu, tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige, arbetet med att förbättra tryggheten i både tunnelbana och närmiljö.

I samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige har MTR Stockholm tagit fram en modell för ökad trygghet i kollektivtrafiken. Metoden presenterades under Almedalsveckan under ett välbesökt seminarium och kommer nu att introduceras på, till att börja med, fem utvalda förorter längs röda linjen söderut.

– Enligt de enkätsvar vi fått in från våra trygghetscaféer och de kundundersökningar SL genomför, ser vi tydligt att resenärerna känner sig otryggare på väg till och från stationen än i själva tunnelbanan, säger Roger Eriksson, trygghetschef på MTR Stockholm. Vi arbetar ständigt med att öka tryggheten för både resenärer och medarbetare i våra miljöer, men kommer nu också att bredda vår fokus till att också omfatta närområdet runt stationerna.

Stationerna har valts ut efter områdesanalyser, enkäter och djupintervjuer med både resenärer och medarbetare på MTR Stockholm. Varje station med närområde har till exempel ”besiktigats” utifrån åtta parametrar: belysning, förvaltning, människor, verksamheter/funktioner, social kontroll, skalskydd, tydlighet och information.

En viktig del i projektet är trygghetsvandringar, som genomförs tillsammans med SL, närpolis, lokala politiker och tjänstemän samt representanter från näringsliv, fastighetsbolag etc. Den första trygghetsvandringen genomförs i Bredäng, torsdag den 5 september. Om projektet faller väl ut är tanken att detta ska genomföras på fler platser längs hela tunnelbanenätet.