Keolis genomför åtgärder för att öka tryggheten i tunnelbanan

Fler poliser i Stockholms tunnelbana är den högst prioriterade trygghetsfrågan. Foto: Jorges

Keolis presenterar idag sin trygghetsrapport ”Hur ökar vi tryggheten i Stockholms tunnelbana” som kartlagt hur tryggheten upplevs i Stockholms tunnelbana. Rapporten baseras på expertröster samt en undersökning gjord av Kantar Sifo som kartlägger hur ungdomar mellan 12-25 år upplever tryggheten i tunnelbanan. Undersökningen visar att fler poliser i Stockholms tunnelbana är den högst prioriterade trygghetsfrågan bland unga mellan 12-25 år.

Keolis genomför löpande en rad åtgärder för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Nu presenterar Keolis en rapport om trygghet i Stockholms tunnelbana. Rapporten visar att mer än hälften av Stockholms unga i åldrarna 20-25 år åker med tunnelbanan minst en gång i veckan och majoriteten av de tillfrågade efterfrågar fler trygghetsåtgärder än vad som finns i dagsläget.

Undersökningen visar att över hälften av alla unga mellan 12-25 år anser att fler poliser i offentliga miljöer är det som mest skulle bidra till en ökad trygghet i tunnelbanan. Det är främst killar, sex av tio, som anser att fler poliser i tunnelbanan skulle öka tryggheten. För tjejer är det fler människor i rörelse som skulle öka den upplevda tryggheten. Undersökningen visar även att uppemot en fjärdedel av de tillfrågade ungdomarna, främst tjejer, emellanåt undviker att resa med tunnelbanan på grund av att de känner sig otrygga. En majoritet av de tillfrågade önskar även fler trygghetsåtgärder, så som tätare avgångar, fler övervakningskameror och fler personer i omlopp.

– Att ungdomar rankar fler poliser som den mest prioriterade åtgärden av en rad möjliga trygghetsåtgärder är väldigt intressant sett till den senaste tidens debatt.  Resultaten från undersökningen går i linje med vad intervjuade forskare samt poliser som medverkar i rapporten anser, säger Jan Kilström VD på Keolis.

Undersökningen visar också att mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna vill se fler övervakningskameror i tunnelbanan. Endast en av tio sa att de inte vill se en ökning av antalet kameror. Resterande angav att de inte hade en åsikt vad gäller övervakningskameror. 

Jan Kilström, vd på Keolis Sverige, ser en potential i att använda övervakningskameror kopplat till AI, artificiell intelligens:

– Även om många redan känner sig trygga i tunnelbanan finns det mer att göra för att ytterligare förstärka tryggheten för resenärerna. Att ungdomarna vill ha fler övervakningskameror i tunnelbanan är ett bra steg, och det finns intressant teknik som kan underlätta implementeringen. I Docklands tunnelbana, i London, testar Keolis till exempel ett nytt system som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan identifiera onormala rörelser och varna kontrollcentret vid avvikelser. Systemet i Docklands har gett positiva resultat och vi kan se att ett liknande system finns på prov på utvalda stationer runt om i Stockholm.