Eskil Sellgren ny chef i Multiconsult

Foto: WSP

Eskil Sellgren är samordningsansvarig för WSP:s globala järnvägssatsning. Nu har han även utsetts till affärsområdeschef för Samfärdsel och Infrastruktur i norska Multiconsult. Han kommer att hantera de båda uppdragen parallellt.

­WSP och Multiconsult har sedan flera år ett strategiskt samarbete som nu kommer att stärkas ytterligare. Eskils nya roll i Multiconsult innebär marknadsansvar för affärsområdet ”Samfärdsel och Infrastruktur”. I affärsområdet ingår uppdrag bland annat inom vägar, järnvägar, broar, tunnlar, flygplatser, stadsutveckling och VA.

– Målet är att utveckla och stärka affärsområdet så att Multiconsult tillsammans med WSP blir den starkaste och mest ansedda spelaren på den norska marknaden inom Samfärdsel och Infrastruktur. Ambitionen är att kraftigt öka omsättningen under fortsatt god lönsamhet, säger Eskil Sellgren.

Eskil, som tidigare varit affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad i Sverige, är sedan januari 2013 Rail Director i WSP Europe samt samordningsansvarig för WSP:s globala järnvägssatsning. Dessa uppdrag kommer han att fortsätta med parallellt med arbetet för Multiconsult.