Snart färdigborrat i Hallandsås

Foto: Trafikverket

Det återstår mindre än 50 meter tills slutgenombrottet i det västra tunnelröret. Därmed kommer båda tunnlarna genom Hallandsås för den dubbelspåriga järnvägen att vara färdigborrade. Genombrottet väntas äga rum onsdagen den fjärde september.

– Borrningarna är på upploppet. Snart kan vi äntligen börja med järnvägsinstallationerna och få bort Västkustbanans besvärligaste flaskhals, säger Per Rydberg, projektchef för Projekt Hallandsås.

Projekt Hallandsås består av två 8,7 kilometer långa järnvägstunnlar, som också blir Sveriges längsta.

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en betydelsefull länk för pendling och godstrafik i Västsverige, och samtidigt en viktig länk ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd till dubbelspår.

Enkelspåret över den branta Hallandsås med sina tvära kurvor, utgör Västkustbanans enskilt besvärligaste flaskhals. Ett dubbelspår ökar järnvägskapaciteten genom Hallandsås för både person- och godstrafik. Tågens godsvikt kan fördubblas, antalet tåg öka från fyra till 24 per timme, och tågens hastighet kan öka från 80 till 200 kilometer i timmen.

Tunneln beräknas öppna för trafik 2015.