Samarbete för en förlängning av Roslagsbanan

Roslagsbanan trafikerar i nordöstra Storstockholm. Foto: Fray Man

 Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal skriver tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Lars Bryntesson (s), trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (m), flygplatsdirektören för Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin och Arlandastad Holdings styrelseordförande Per Taube om vikten av en förlängd Roslagsbana. Detta innebär en ökad tillgänglighet till Airport City Stockholm och Stockholm Arlanda Airport.

- Vi bygger framtidens flygplatsstad med 50 000 arbetstillfällen. En utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta växa i alla dess riktningar. Området är redan idag ett nav och i en allt mer globaliserad värld är Airport City Stockholm den plats i Sverige som erbjuder gångavstånd till övriga världen, säger Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm. 

Debattartikeln, publicerad på Brännpunkt, SvD.se den 2 juli 2013, är en start på ett nytt samarbete för att skapa två tvärförbindelser i Stockholmsregionen – en förlängning av Roslagsbanan samt förlängning av pendeltåget från Märsta till Arlanda, den så kallade Norra böjen. Detta är centrala förbindelser som ger en ökad tillgänglighet till övriga Sverige och världen.

Artikeln är skriven av Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal, tillsammans med Lars Bryntesson (s), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun, Christer Wennerholm (m), trafiklandstingsråd, Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport och Per Taube, styrelseordförande Arlandastad Holding. Skribenterna är politiska företrädare på lokal och regional nivå och företrädare för lokalt såväl som nationellt näringsliv och verkar nu tillsammans för en förlängd Roslagsbana och andra kollektivtrafikslösningar som kan bidra till en utveckling av området Airport City Stockholm.

Samarbetet består av ett aktivt arbete där Sigtuna kommun expressbehandlar detaljplaner som rör kollektivtrafik, Stockholms läns landsting planerar in och prioriterar en förlängning av Roslagsbanan och näringslivet verkar för medfinansieringslösningar för berörd kollektivtrafik, inom samt till och från området.