”Bra med omfattande tunnelbaneutbyggnad”

Stockholms Tunnelbana. Foto: Christer Wiik

Stockholms län är en av Europas snabbast växande regioner och en attraktiv plats för företagsetableringar. Därför välkomnar Stockholms Handelskammare att regeringens utredare förordar en omfattande utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Handelskammaren har i två decennier pläderat för en utbyggd tunnelbana.

-  Det mest effektiva sättet att utnyttja det begränsade utrymmet för trafiken i huvudstadsregionen är att bygga ut tunnelbanan eftersom den kan transportera många människor snabbt. Det är nödvändigt när regionen växer med två fullsatta bussar varje dag. Regeringen måste stå för en stor del av kostnaden för att bygga ut tunnelbanan i Sveriges viktigaste tillväxtregion. Det säger Stockholms Handelskammares näringspolitiska expert Anna Wersäll.  - Det är dock oroande att förhandlingspersonerna inte nämner något om behovet av att bygga ut tunnelbanan till Täby. Dessutom är det förvånande att de inte talar om lösningen att kombinera tunnelbana till Nacka och Österled i en och samma tunnel, avslutar Anna Wersäll. Handelskammarens förslag i korthet: ·  Bygg ut tunnelbanan, pendeltåg och regionaltåg. Staten bör ta ett finansieringsansvar för tunnelbaneutbyggnaden. I första hand till Nacka, Nya Karolinska och Täby. ·  Det behövs andra finansieringslösningar än statliga och kommunala anslag, såsom OPS (offentlig-privat-samverkan) och även brukaravgifter.