Railcare avvecklar i Grenland Rail AS

Railcare Group AB har sålt sin del, 33% av aktierna, i det tidigare intressebolaget Grenland Rail AS. Köpare är Ernst Invest AS, som köper 22% och Rail Logistics Norway AS som köper 11%.

Grenland Rail har sitt säte i Skien, Norge och utför växling och transporter på järnväg med Drammen som utgångspunkt. Grenland Rail har sedan hösten 2012 egen licens för att köra på järnväg.

 Railcare har under den senaste två åren arbetat med strukturförändringar inom transportverksamheten för att skapa bättre lönsamhet inom koncernen. 

-  Affären ger oss en mindre vinst, men det viktigaste för oss är att vi får tid och kraft att fokusera på kärnverksamheten. Nu återstår den sista delen av strukturförändringarna som vi hoppas kunna presentera inom några veckor. Vi önskar de nytillkomna ägarna lycka till och vi kommer fortsättningsvis att jobba ihop på den svenska marknaden, säger Ulf Marklund, VD.