Gnestapendeln tillbaka i arbetsmaterialet igen

Foto: Olga Frankson

Trafikverkets arbete med tågtidtabell 2014 går vidare. Gnestapendeln är nu till stora delar åter på plats på de trånga spåren på Västra stambanan. Men helt avgjort är det inte.

Järnvägstrafik är populärt och det är trångt på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Inte minst den dubbelspåriga delsträckan Järna – Gnesta tillhör de trängsta där fjärrtåg och godståg mot Göteborg och Malmö ska samsas med regionaltåg mot Hallsberg och Linköping och så då den frekventa pendeltrafiken som utgår från Södertälje till Gnesta.

– I arbetet med att ta fram en ny tågtidtabell provar vi många olika alternativ för att få fram den bästa helhetslösningen. Ett av många scenarios var att korta av Gnestapendeln i Järna, men nu jobbar vi med andra lösningar. Gnestapendeln är tillbaka i arbetsmaterialet igen, säger Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket Stockholm.

Nästan alla dagens avgångar finns med i underlaget. Fyra tåg, ett på förmiddagen, ett vid lunchtid och två under eftermiddagen, vänder i Järna. Övriga tåg går hela vägen till Gnesta. För att kunna pressa in tågen varierar minuttalen något när tågen avgår.

– Önskemålen om att bedriva tågtrafik överstiger vad som ryms på spåren. Vi gör allt vi kan för att tillgodose önskemålen, och verkar nu ha hittat en lösning för Gnestapendeln, säger Helena Sundberg.

Nästa års tågtidtabeller är fortfarande arbetsmaterial, så fortfarande kan det bli fler ändringar. Den 28 juni ska Trafikverket presentera ett utkast till tågtidtabell som sedan ska gå på remiss. Först den 20 september fastställs det slutgiltiga förslaget.