Helautomatisk drift på Röda linjen

Tunnelbanetåg på Röda linjen söder om Masmo. Foto: Christer Wiik

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har nyligen tagit beslut om att godkänna förberedelserna för att möjliggöra helautomatisk drift. Beslutet innebär att Trafikförvaltningen ska arbeta vidare med utredningar som talar om vad som krävs för att kunna införa detta.

 Det handlar till exempel om olika spårbeträdandelarm som ska signalera om någon eller något beträder spåren. Beslutet omfattar även justeringar i Norsborgsdepån för att den helautomatiska driften ska fungera där.

– Det här beslutet innebär att vi utreder vidare vad som behöver göras för att vi på ett säkert sätt ska kunna införa helautomatisk drift på Röda linjen. Vi siktar på trafikstart kring 2020, säger Sonja Martin-Löf, programledare för Röda linjens uppgradering vid Trafikförvaltningen.

 Fördelarna med helautomatisk drift:

       -Det är ett bra sätt att öka flexibiliteten, optimera kapacitetsutnyttjandet samt minska    

       kostnaderna

       - Färre tåg behövs för samma trafik

       - Det möjliggör tätare trafik under lågtrafik och utan högre kostnader

      - Bättre återhämtningsförmåga efter störningar

      - Bättre punktlighet

      - Bättre kundnära service med ambulerande personal på tåg och stationer

      - Extratåg/ersättningståg kan sättas in med kort varsel

 

När tågen körs helautomatiskt finns ingen förare på tåget. Tågen styrs via en trafikledningscentral. Här sitter personal som hela tiden har information om var tågen befinner sig. Personal kommer att finnas både på plattformar i form av plattformsvärdar och tågvärdar.

Sverige blir inte först med helautomatisk drift av tunnelbanan. I Köpenhamn körs redan tunnelbanan med helautomatisk drift och i Helsingfors är man mitt inne i ett införande. Andra städer i Europa som kör med helautomatisk drift är Nürnberg, Milano, Madrid, Paris och London.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Köpenhamn och Helsingfors, meddelar Sonja Martin-Löf.

Under 2015 ska Trafikförvaltningen återkomma till Trafiknämnden med slutlig tidpunkt och budget för helautomatisk drift.

Den totala kostnaden för införandet av helautomatisk drift är i dagsläget beräknad till mellan 900 miljoner och 1, 2 miljarder, beroende på teknisk lösning.