Sämre punktlighet för tågen

Foto: Stefan Nilsson

Punktligheten i tågtrafiken under maj 2013 var totalt sett något lägre än föregående månad. Det visar Trafikverkets månadsstatistik.

Under maj månad har vi haft ett flertal bränder som påverkat punktligheten. Vi har också haft hastighetsnedsättningar efter de två urspårningarna i Koler på Norra stambanan mellan Älvsbyn och Jörn.

De händelser som försenade flest tåg under månaden var banarbete i form av spårbyte på Södra stambanan vid Alvesta, banarbete i form av spårbyte på Västra stambanan vid Floby–Herrljunga samt hastighetsnedsättningar på grund av byte av sliprar på Södra stambanan vid Strångsjö och Gistad–Linghem.