Oslo-Köpenhamn på fyra timmar

Hovedbanegården, Köpenhamn. Foto: Christer Wiik

En ny rapport som kartlägger den gränsöverskridande intercitykapaciteten i hela sträckan Oslo till Köpenhamn visar att restiden kan komma ned till ca 4 timmar om trafiken planeras gränsöverskridande och det behövs eftersom befolkningen i korridoren växer.

Den 14 juni medverkar många av nyckelpersonerna i denna fråga i ett seminarium på politikerveckan i Alinge, Bornholm. Danska trafikministern Henrik Dam Kristensen, Köpenhamns Borgmästare Frank Jensen, Region Skånes ordförande Pia Kinhult och Lena Malm, kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg, är några av deltagarna.

Den nya rapporten ”InterCity Oslo-Göteborg-København” som kartlagt Intercity-kapaciteten och möjligheterna i sträckan har kommit fram till att restiden kan mer än halveras och komma ned till 4 timmar. Idag tar resan nästan 9 timmar. För detta krävs egentligen endast en gränsöverskridande trafikplanering och att de resterande enkelspåren uppgraderas till dubbelspår.

En rapport från Köpenhamns universitet som tittar på sträckans arbetsmarknad och branschmöjligheter visar att korridoren Oslo-Köpenhamn mellan åren 1991 – 2011 har haft befolkningstillväxt med hela 14,25 % medan resten av Skandinavien endast har växt med 8,69% under samma tid.Ökningen 14,25% motsvarar 1 miljon människor. Rapporten från Köpenhamns Universitet publiceras i sin helhet i slutet av juni.

-  Den ökande globaliseringen och konkurrensen gör det nödvändigt att binda samman starka städer och regioner. Skandinavien kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt. För att uppnå detta krävs omedelbart både utbyggnad av infrastuktur och avlägsnande av gamla gränshinder, säger Pia Kinhult regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i Den Skandinaviska Arenan

-  Göteborg har sedan gammalt en stark förankring mot Norge och Oslo – detta kan befästas ytterligare samtidigt som det behövs en tätare koppling även söderut. Avstånden minskar men det är tiden som räknas. Med 2 timmar både till Oslo och Köpenhamn blir vi ett nav i både Sverige och Skandinavien säger Lena Malm kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i trafiknämnden i Göteborg