Järnvägen genom centrala Stockholm stängs av

"Getingmidjan" strax söder om Stockholm C. Foto: Hans Ekestang

Järnvägen genom centrala Stockholm – ”Getingmidjan” – behöver rustas upp. Med början tidigast sommaren 2018 kommer tågtrafiken att stängas av åtta veckor tre somrar i rad. Det har Trafikverket beslutat i samråd med de företag som kör tågen.

Järnvägen genom centrala Stockholm behöver rustas upp. Med början tidigast sommaren 2018, när den nya Citybanan i Stockholm har öppnats, kommer tågtrafiken att stängas av åtta veckor tre somrar i rad.

– Det går inte att göra stora arbeten i centrala Stockholm utan att det påverkar trafiken. Men vi bedömer att det är bättre att vi gör arbetena koncentrerat och stänger av Getingmidjan helt under en begränsad tid än att trafiken störs i flera år, säger Peter Huledal, chef för långsiktig planering vid Trafikverkets Region Stockholm.

Järnvägen mellan Stockholm central och Stockholms södra är den mest trafikerade järnvägssträckan i Sverige med över 500 tåg per dygn.

Redan 1871 drogs två spår genom Stockholm. Nuvarande anläggning byggdes på 1950-talet och har inte genomgått någon större upprustning sedan dess. Flera delar, bland annat järnvägsbroarna vid Riddarholmen, viadukten över Tegelbacken, Södertunneln och Riddarholmstunneln, närmar sig nu därför sin tekniska livslängd, med ökad risk för störningar.

Trafikverket har studerat flera alternativ för upprustningen och samrått med de järnvägsföretag som kör persontåg och godståg om vilket alternativ som är lämpligast för att störa trafiken så lite som möjligt.

Vissa arbeten kan utföras med bibehållen trafik, men vissa arbeten med tunnlar och broar går inte att genomföra med tåg på banan. Genom att vänta med upprustningsarbetena tills Citybanan är öppnad, behöver pendeltågen inte påverkas.

Övriga persontåg söderifrån måste däremot under de åtta veckor långa avstängningsperioderna vända antingen på Stockholms södra eller i Flemingsberg. Där får resenärerna byta till pendeltåg.

Godstågen kommer att få ledas via andra banor. Järnvägen saknar förbifart, så närmaste möjliga spår för godset är enkelspåret över västra Mälaren mellan Västerås och Eskilstuna.

– Beslutet är en inriktning för det fortsatta arbetet. Nu ska en närmare samordning ske med bland annat Slussen-projektet, som ska genomföras under samma period, säger Peter Huledal.

En viktig del i arbetet framöver blir att hitta lösningar som stör kulturmiljön så lite som möjligt.

Totalkostnaden för upprustningen uppskattas till cirka 2,6 miljarder kronor.