Västtrafik gör satsning för bättre punktlighet

Foto: Thomas Harrysson

I samband med att de nya regiontågen levereras den 1 juli sätter Västtrafik in ett extra fordon på sträckan Göteborg – Vänersborg. Syftet med åtgärden är att skapa bättre punktlighet på sträckan.

Insatsen sker i samband med att det första av sex nya Reginatåg levereras till Västtrafik. Tack vare att ytterligare ett fordon sätts in får tågen längre tid på sig att vända i Vänersborg, vilket motverkar de problem med förseningar Västtrafik tidigare haft på sträckan.

Västtrafik har investerat i sex nya Reginatåg som ska användas i den regionala tågtrafiken. Det första tåget sätts i trafik den 1 juli och det sjätte och sista under oktober månad.