Jernhusen har tecknat nya kreditavtal

Jernhusen har tecknat tre icke säkerställda kreditavtal om vardera 1 000 MSEK med Handelsbanken, SEB och Nordea. Kreditavtalen har en genomsnittlig löptid om två år.

-   Syftet med dessa avtal är att refinansiera befintliga säkerställda kreditavtal inom den ordinarie verksamheten och samtidigt minska andelen säkerställd finansiering för Jernhusen, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.