NCC bygger del av tunnelbanedepå

Norsborgsdepån. Illustration: SL

NCC har fått i uppdrag att bygga en verkstadsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg för SL:s nya tunnelbanetåg. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Ordervärdet uppgår till 1021 miljoner kronor.

Den nya tunnelbanedepån ska stå klar under hösten 2016 och utgör en del av SL:s trestegspaket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Upprustningen består av nya längre tunnelbanetåg, ett nytt signalsystem samt en ny modern depå.

– Tillsammans med SL bidrar vi till att ge Stockholm och stockholmarna en bättre kollektivtrafik, vilket är viktigt för Stockholms framtida samhällsutveckling, säger Carina Angarth, avdelningschef Anläggning Stockholm, NCC Construction Sverige.

Den nya depån byggs inom SL:s spårområde i anslutning till Norsborgs tunnelbanestation. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum.

Markarbetena beräknas starta juni 2013 för att därefter övergå i anläggningsarbeten med själva betongtunneln.

Den nya depån behövs då SL investerar i nya tunnelbanetåg. För att kunna ta hand om dem, serva och tvätta dem krävs en ny depå. Den nya depån kommer också ge SL möjlighet att placera vagnar i Norsborg. Vagnarna kommer då att vara vid ändstationen där de behövs när trafiken startar, idag körs tomma tåg från Nyboda ut till ändstationerna.