Klart om finansiering av Tvärbanans östliga förlängning

Karta: SL

Stockholms läns landsting och Nacka kommun har slutit en överenskommelse om finansiering av en utbyggd Tvärbana från Sickla udde till Sickla station. Detta enligt ett pressmeddelande från moderaterna.net.

 Förlängningen är cirka 650 meter och det kommer även att byggas en hållplats vid Sickla station.

- Investeringen kostar 410 miljoner kronor och är viktig för att utveckla tvärförbindelserna i Stockholm. Nu tar landstinget och Nacka gemensamt ansvar för att förbättra kollektivtrafiken. Tvärbanan har idag drygt 60 000 resenärer dagligen och med den här förlängningen väntas resandet öka ytterligare, säger Christer G Wennerholm, (M) Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting.

– Äntligen kommer Tvärbanan till Nacka och Sickla Station vilket skapar ett smidigt byte med Saltsjöbanan. Det är en viktig pusselbit när vi bygger tät och blandad stad i Nacka. Därför bidrar Nacka kommun med 40 miljoner kronor eftersom vi vill ta vårt ansvar för utbyggd kollektivtrafik, säger Mats Gerdau (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. – Förlängningen av tvärbanan kommer dessutom att avlasta Slussen under byggtiden. Trafikförvaltningens byggarbete startar direkt. Det första spadtaget beräknar vi kunna göra 2014 och trafikstart under 2016, avslutar Christer G Wennerholm.