Tusentals ton tunnel ned i Riddarfjärden

Foto: Martin Stråmo
Den 24 meter djupa schaktgrop där det finns en gigantisk gummifog som tunneln ska ansluta mot. Foto: Henrik Ståhl

På tisdagen började Trafikverket att sänka ned den första delen av Citybanans tunnel på plats i Riddarfjärden. Efter år av förberedelser är det nu dags för 20 000 ton pendeltågstunnel att komma på plats i vattnet.

Ett internationellt team med dykare och tunnelexperter arbetar på land och i vattnet med att ansluta tunneldelen till berget under Söder Mälarstrand. Den 100 meter långa tunneldelen är den första av tre som ska ned på botten och sedan ligga där i minst 120 år.

– Det här är något av det mest komplicerade jag har varit med om, ett enastående projekt, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Trafikverkets projekt Citybanan.

Från det att vatten börjar pumpas in i tunneldelen tar det cirka 3-4 timmar till dess att den är under ytan. Det kan ta längre tid eller gå fortare – arbetet är mycket komplicerat och många faktorer spelar in. Därefter tar det ungefär en vecka innan allt arbete under vattnet är färdigt och tunneldelen är ansluten till berget vid Söder Mälarstrand.

Citybanans sex kilometer långa pendeltågstunnel går mestadels i berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt under vattnet för att Citybanan ska kunna gå i en bergtunnel. Lösningen är en 300 meter lång betongtunnel som byggs på ytan och sedan sänks ned i Riddarfjärden.

Tunneln i Riddarfjärden består av tre separata delar som sänks på plats under våren och sommaren 2013. Varje del är 100 meter lång, 20 meter bred och 10 meter hög. De 20 000 ton tunga tunneldelarna ligger nu och flyter på Riddarfjärdens yta.

När de tre delarna är på plats under vattnet monteras de ihop, mellanväggarna tas ut och tunneln gjuts ihop. Under 2013 påbörjas också återställandet av de båda kajerna på Söder Mälarstrand och Riddarholmen. Pendeltågen kommer att rulla i tunneln under vattnet när Citybanan öppnar 2017.