Takuppror i Berlin Centralstation

Berlins centralstation med för kort tak. Foto: Deutsche Bahn

När centralstationen byggdes i Berlin förkortades taket för att spara på tid och kostnader. I samband med aktuell renovering av vissa perronger och spåravsnitt, skulle man kunna förlänga taket för att ge utökat regnskydd åt väntande tågresenärer.  Trycket från resenärer och allmänhet ökar och allt fler berlinare kräver att glastaket i stationsbyggnaden förlängs.

 

Under senare tid och speciellt under vintern tvingades första klass-passagerarna att vandra ut ”i kylan” till den delen av perrongen som saknade tak. Deutsche Bahn avvisar dock alla ytterligare dyra projekt vid denna förhållandevis nya järnvägstation. Endast sju år efter att stationen blev klar, inledde Deutsche Bahn omfattande renoveringsarbeten inom stationen. De beräknas pågå till 2015 och kommer att kosta 25 miljoner euro.

En av takets huvudarkitekteter, Meinhard von Gerkan, säger att det finns ett beslut från tidigare att förlänga taket i ett senare stadium.  Enligt Gerkan är taket viktigt även för minskning av bullret på stationen. Deutsche Bahn avvisade Gerkans kommentar och deklarerade att någon förlängning av taket inte kommer i fråga.

Källa: Fokus Magazine

Berlins centralstation med för kort tak. Foto: Deutsche Bahn