Förbättrad punktlighet i mars

Pendeltåg i centrala Stockholm. Foto: Christer Wiik

Punktligheten har förbättrats i mars för de flesta tågslagen. Fjärr- och snabbtåg ligger ungefär på samma nivå som under februari. Pendeltågen kring storstäderna samt flygtågen står för den största förbättringen.

 Trafikverket har under mars fortsatt att utveckla samarbetet med järnvägsbranschen när det gäller mått och definitioner för punktlighets- och kvalitetsuppföljning. Syftet är att under året förtydliga uppföljningen och underlätta kommunikationen kring hur järnvägstrafiken utvecklar sig.

Punktligheten är förbättrad i mars för de flesta tågslagen. Pendeltågen kring storstäderna samt flygtågen står för den största förbättringen.

Säsongen för banarbeten är påbörjad i takt med att tjälen och isen försvinner. Detta medför att hastigheten för tågen sätts ned vid arbetsplatser. Men en del arbeten har fått senareläggas på grund av stark kyla i södra och västra Sverige och att tjälen inte hunnit gå ur marken.

 De händelser som totalt sett har drabbat flest tåg under mars:

  • Ett banarbete i Algutsgården nära Alingsås påverkade trafiken på Västra stambanan.
  • Byte av kontaktledningar vid Mjölby gav förseningar på Södra stambanan.
  • En hjulskada på ett godståg tvingade fram en kontroll av banan på sträckan Gävle till söder om Stockholm, innan trafiken kunde släppas på. Flera tåg fick ställas in under tiden.
  • En trasig växel i Flen påverkade trafiken på såväl Västra stambanan som Södra stambanan.
  • Brand i ett godståg påverkade fjärr-, gods- och pendeltågen vid Alingsås.