Höghastighetståg på menyn

Moderator Jan Wifstrand, Arild Hermstad från Norge och Michael Svane från Danmark. Foto: Simon Matthis

Kommer de skandinaviska länderna någonsin att få höghastighetståg? Under en internationell konferens om höghastighetståg som hölls tidigare i veckan i Stockholm belystes företeelsen höghastighetståg ur alla tänkbara aspekter. Naturligtvis vädrades också frågan om när – eller kanske snarare om – höghastighetståg kan bli aktuellt i Skandinavien. De skandinaviska deltagarna som alla var övertygade höghastighetstågsförespråkare gjorde sig dock inga illusioner om ett eventuellt införande av höghastighetståg i Skandinavien (föga troligt).

Enligt deltagarna är det största hindret för höghastighetståg att det saknas politisk vilja. Debattklimatet kring höghastighetståg tycktes också överraskande likartat i Sverige, Norge och Danmark

– För att få politikerna att vilja ha höghastighetståg måste de känna att folk röstar på det. Det krävs en folkrörelse och en folkopinion som är positiv till höghastighetståg, sade Michael Svane, vd för Dansk Industri, motsvarigheten till Svenskt Näringsliv.

På konferensen speglades också höghastighetståget utveckling internationellt och hur det påverkar människors beteende och rörelsemönster. Här bröts reflexioner om och erfarenheter av höghastighetståg från Kina, Japan, USA, England och Frankrike mot varandra.

Det visade sig också att Michael Svane och hans svenska och norska kolleger var rätt överens om på vilket sätt man kan komma förbi det politiska hindret mot höghastighetståg. Läs mer i nästa nummer av Nordisk Infrastruktur!