Seminarium om höghastighetståg i Stockholm

Floire Nathanael Daub, norsk projektledare för The Scandinavian 8 million City.

8 Million City arrangerar idag ett expertseminarium kring lönsamheten i och tekniken kring att bygga höghastighetsjärnväg.  Seminariet är ett unikt tillfälle att ta del av internationell erfarenhet med fokus på skandinaviska förhållanden. Experter från Asien, USA och Europa deltar i programmet  och seminariet avslutas med en paneldiskussion som handlar om hur vi kan få ett höghastighetsnät i Skandinavien på plats?

The Scandinavian 8 Million City är en icke-vinstdrivande organisation som är finansierad av Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak programmet. Man driver bland annat frågan om en höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg.