Balfour Beatty Rail strukturerar om verksamheten

Balfour Beatty Rail meddelar att företaget nu ska effektivisera verksamheten. Förändringen adresserar uppbyggnaden av en funktionell verksamhetsstruktur med starkt fokus på försäljning, projektgenomförande och produktion. 

Syftet med omorganisationen är att skapa en betydligt öppnare struktur i företaget där samverkan, ledarskap och kommunikation är i fokus. Förändringen inleds genom bildandet av en ny ledningsgrupp.

Den nya verksamhetsstrukturen kommer bland annat att medföra att en gemensam produktionsenhet skapas där samtliga resurser samlas. Det gäller både produktionspersonal och maskinella resurser för byggnation och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Detta är en mycket stor uppgift som kommer att ske i strukturerade steg i nära samverkan med projektenheten. Huvudsyftet med att samla produktionspersonalen i en enhet är att bättre kunna utveckla, kompetensförstärka, resursplanera och bemanna både nya projekt men också pågående projekt på ett optimalt sätt.

– Vi verkar i en framtidsbransch under utveckling och vi genomför nu en strategisk omorganisation för att göra oss mer konkurrenskraftiga för framtiden. Vi rustar oss som bolag för att kunna möta de stora investeringar som är direkt nödvändiga för att hantera de infrastrukturproblem som finns i det nuvarande järnvägsnätet och ser över hur vi aktivt kan bistå kunderna i den kommande utvecklingen av järnvägen i Sverige, Danmark och Norge, säger Anders Gärdström, vd för Balfour Beatty Rail.