Jernhusen säljer stationer i Norrland

Bodens stationshus.Foto: Jernhusen

Mindre järnvägsstationer tillhör ofta sin orts främsta byggnader. I takt med att  resmönster förändras och infrastrukturen utvecklas har användandet av många järnvägsstationer förändrats utifrån ett resenärsperspektiv. Jernhusen arbetar för att ge dem ett nytt liv med lokalt förankrade ägare.

 - Vi tror att lokala aktörer har bättre förutsättningar än oss att utveckla stationen och området. Det är bättre att stationen utvecklas och används av kommunerna eller företag från det lokala näringslivet som har fler mervärden på orten än vad vi har, säger Mattias Victorin, affärsansvarig på Jernhusen.

Försäljningen sker genom budgivning för alla som är intresserade av att köpa stationen.

- Priset är en viktig parameter i utvärderingen då vi vill få ett marknadsmässigt pris för fastigheten. Men vi frågar också efter vad man har för planer för stationen då den har en viktig funktion i samhället, säger Mattias Victorin.

Hudiksvalls stationshus byggdes 1888 då bansträckan Ljusdal – Hudiksvall öppnades i sin helhet för trafik och anslöts till stambanenätet.

Stationshuset i Söderhamn uppfördes 1995 och ligger väster om Söderhamns centrum. Stationshusets entréplan består av väntsal, kontor, personalutrymmen samt en restaurang. Övre planet består av kontorslokaler. 

Bodens stationsbyggnad är uppförd i slutet av 1800-talet och är belägen i nordöstra delen av staden. Stationshuset är ett statligt byggnadsminne, vilket innebär att fastigheten inte får rivas eller ändras.