Meråkerbanan elektrifieras

Trondheim Centralstation Foto: Alan Ford

Om en dryg vecka kommer Norges nationella transportplan (NTP) att släppas officiellt men den norska kommunikationsministern Marit Arnstad har redan nu meddelat officiellt att elektrifieringen av Meråkerbanan finns med som en prioriterad del under tidsperioden 2014-2022. Totalt satsas det 3.9 miljarder norska kronor under en tioårsperiod där Meråkerbanan tillsammans med Tröndebanan ska rustas upp.

En elektrifierad Meråkerbana ger en hopkoppling av det svenska och norska järnvägsnätet som ger stora möjligheter för effektivare och miljövänligare transporter över gränsen. Det skulle gynna näringslivet och ge möjligheter till bra persontrafik på sträckan Trondheim – Östersund – Sundsvall.

- Av just den anledningen är det viktigt för Norge att komma åt järnvägssträckningar på svensk sida. Det är viktigt för Trondheim att ha en fungerande godstransportstruktur som knyter ihop med internationella transportstrukturer för att ge företag möjlighet att konkurrera och därigenom få regionen att utvecklas. Det är viktigt för Sverige att kunna komma åt isfria hamnar som medger att svenska företag kan konkurrera på den internationella arenan, säger, Per-Åke Hultstedt, projektledare för Midnordic Green Transport Corridor. Det är ett internationellt EU projekt med 22 partners från Norge, Sverige och Finland. Projektet arbetar för att överbrygga olika typer av infrastrukturella problem som påverkar kopplingarna internationellt.

- Ur marknadens synvinkel oavsett om det handlar om person- eller godstrafik är det allra viktigaste att det finns stabila, effektiva och förutsägbara transportsystem. Transportsystem som gör att våra företag kan vara konkurrenskraftiga. Transportsystem som gör att vi vågar ta tåget till ett viktigt möte, fortsätter Hultstedt.

- Det är någonstans i denna framtida utmaning kring miljö, drivmedelspriser och effektivitet som de långsiktiga infrastruktursatsningarna måste ses... och då är elektrifieringen av Meråkerbanan en oerhört viktig pusselbit i det internationella transportpusslet. En viktig del som ger förutsättningar att koppla ihop oss internationellt hela vägen från Norge till Ryssland och vidare ända bort till Asien i Öst-västlig riktning. En viktig del som gör det möjlig att styra om transportflödena så att man kan välja om man ska åka i öst-västlig riktning eller om man ska åka i nord-sydlig riktning, avslutar Per-Åke Hultstedt