Ny godsterminal söder om Trondheim

Godståg på Dovrebanan. Foto: Njål Svingheim

Den norska regeringen har nu beslutat att den nya järnvägsgodsterminalen i Trondheimsområdet kommer att förläggas söder om staden. 

- Jag är glad att regeringen följer vår rekommendation och att arbetet nu tagit ett steg längre, säger Jernbaneverkets generaldirektör Elisabeth Enger. 

Jernbaneverket ska nu i år undersöka vilket av två aktuella alternativ söder om Trondheim, Søberg respektive Torgård som blir bäst att förlägga den nya godsterminalen. Detta så att regeringen kan fatta ett slutligt beslut i frågan.