Vectura huvudkonsult i internationell satsning

Bild: Vectura

Vectura fortsätter att vinna uppdrag inom EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC). I sitt nya uppdrag ska Vectura utreda en intermodal transportlösning från Norge till Polen via Sverige.

Projektet BGLC verkar för att hitta smarta, hållbara och effektiva sätt att transportera råvaror och industriprodukter från Norra Skandinavien till marknaderna i Centraleuropa. Vecturas uppdrag innebär att ta fram en marknadsstudie för utveckling och test av en intermodal transportlösning längs transportkorridoren Tromsö – Bodö – Karlskrona – Gdynia. Via denna sträcka ska stora godsvolymer kunna transporteras, bland annat industriprodukter men på sikt även den stora mängd fisk som varje år exporteras från Norge.

Syftet med studien är att ta fram en affärsmodell och handlingsplan för transportförmedlare, transportörer eller andra intressenter som vill etablera trafik i transportkorridoren. Studien genomförs på uppdrag av Region Blekinge, Nordland Fylkeskommune, Municipality of Gdynia, Regionförbundet Örebro och Trafikverket. – Jag ser stora möjligheter för transportköpare och speditörer att dra nytta av den nya korridoren. Förutom fisktransporter möjliggör den transport av mycket stora godsvolymer som till exempel insatsvaror, färdiga produkter och restprodukter från skogs- och metallindustrierna längs den norska kusten, säger Fredrik Bärthel, utredningsledare Vectura.

Vectura samarbetar inom BGLC sedan 2011 och har redan genomfört ett flertal undersökningar inom projektet.