Svenskar åker gärna tåg - Men vill se förändringar

"Många vill att den spårburna trafiken ska byggas ut", säger Johan Orbe från SIFO som ansvarat för studien om svenskarnas resvanor och deras krav och förväntningar på den svenska järnvägen. Foto: Christer Wiik

Svenskarna åker gärna åker tåg – om situationen förändras. Det visar en ny SIFO-undersökning som presenterades på Nordic Rail.

Trots vinterkaos, förseningar och andra störningar som drabbat järnvägen, är svenskarna relativt nöjda med att åka på rälsen. Det visar en helt ny SIFO-undersökning om svenskarnas framtidsvision för den spårburna trafiken.

– 56 procent är nöjda med järnvägen, medan siffran för missnöjda bara är elva procent. Det tyder på att det finns ett stort tålamod bland svenskarna för den spårburna trafiken, kommenterar Johan Orbe.

 Men det finns många förslag och önskemål om förbättringar för att spårburen trafik ska bli mer attraktiv som färdmedel i framtiden. Att hålla tidtabellerna står högt på svenskarnas önskelista. Många vill också se en utbyggd järnvägstrafik med fler spår, tätare trafik, fler avgångar och att tågen ska göra uppehåll på flera platser.

– Man vill att nätet byggs ut och att det når fler ställen. En viss andel menar också att det blivit krångligt att köpa biljetter och att det är för många aktörer inblandade, kommenterar Orbe.

 Undersökningen har genomförts som telefonintervju bland 1000 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 75 år under perioden 8-16 september 2011.