Järnvägstillstånd ansöks på webben

Foto: sxc.hu

Transportstyrelsens målsättning är att ta fram fler och bättre e-tjänster, som gör det lättare för medborgare och näringsliv. Nu lanserars en ny tjänst för dem som vill söka järnvägstillstånd.

Nu är det möjligt för dem som är eller vill bli järnvägsföretagare eller infrastrukturförvaltare att ansöka om tillstånd direkt på Transportstyrelsens webbplats.

Den som ansöker om ett tillstånd möter ett frågeformulär där svaret på varje fråga styr vilken typ av frågor som följer. Bara de frågor som är nödvändiga för handläggningen av ärendet behöver besvaras.

Alla obligatoriska frågor måste vara ifyllda för kunna avsluta och skicka in ansökan och det är möjligt att spara och fortsätta arbeta i systemet en annan dag. När man skickar in ansökan får man besked om vilken avgift Transportstyrelsen kommer att ta ut för att pröva ansökan.

Handläggningstiden kommer att bli kortare eftersom ansökan kommer att vara mer komplett med en gång. Frågor om kompletteringar kan gå ut via e-post istället för per brev.