Vinstras för Bombardier

Bild: Bombardier

Bombardier, med cirka 2 500 anställda i Sverige, redovisar nettovinst för fjärde kvartalet på 14 miljoner dollar. Under samma kvartal 2011 låg nettovinsten på 214 miljoner dollar.

Vinstraset förklaras av omstruktureringskostnader och en nedläggning av en fabrik i Aachen i Tyskland.

Justerat för engångsposter sjönk vinsten från 227 miljoner till 188 miljoner dollar.

Omsättningen steg 12 procent till 4,8 miljarder dollar.

(TT-Reuters)