Konferens i Prag om internationella godstransporter

Foto: RZD

Den internationella konferensen IRFC 2013, deninternationella godstransportkonferensen, kommer att hållas den 13 till 15 mars 2013 i Prag. Konferensen är ett samarbete mellan de mest betydande europeiska järnvägsföretagen under överinseende av det tjeckiska transportministeriet.

Syftet med denna specialiserade konferens är att ge en möjlighet att utbyta information och erfarenheter från företag som bedriver järnvägstransporter mellan Europa och Asien, och att lyfta fram nya trender inom internationella transporter och logistik.

Efter fyra tidigare framgångsrika konferenser kommer IRFC 2013 att fokusera på frågor som rör dialogen mellan järnvägsföretag och deras kunder. Hela evenemanget kommer att hållas under beskydd av internationella institutioner och deras topprepresentanter, ledda av UIC, organisationen för samarbete mellan järnvägsföretag, OSJD, International European Association of Railway Industry, UNIFE, och the Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER.

Huvudteman för IRFC 2013 konferensen är:

- Transport av gods mellan Europa och Asien- Taxor, priser, stabilitet, konkurrens, e-handel, e-handel, godsspårning, icke-standardiserade transporter- Transport-system- Kombitrafik, containerterminaler, gränsövergångar, samarbete mellan järnvägsbolagen, tågsammansättning- Järnvägsteknik- Järnvägsindustri, vagnar, lok, teknisk utrustning, modernisering, rullande materiel, register, intelligenta tåg- Infrastruktur och säkerhet