Skanska tar hem kontrakt för Crossrail

Bild: Crossrail

Skanska har tecknat ett femårskontrakt, i joint venture med Costain, om arbeten med Crossrails nya Bond Street Station i London. Kontraktet är värt totalt cirka 1,11 miljarder kronor, varav Skanskas andel är cirka 554 miljoner kronor.

Ordern inkluderas i orderbokningarna för Skanska UK för första kvartalet 2013.

Kontraktet omfattar byggnation av biljetthallar, inklusive utrustning av plattformarna och olika mekaniska och elektriska arbeten. Dessutom innebär det en rad anslutningsarbete mot de entreprenörer som utför tunnel-, spår- och elarbeten. Skanska och Costain har tidigare utfört arbeten i ett joint venture, som tecknade kontrakt om en annan del av Crosrrail i mars 2011.

Arbetet påbörjas i februari 2013 och planeras vara klart i februari 2017, före Crossrails invigning 2018.