Green Cargo växer när sjötransporterna blir dyrare

Foto: Mats Hollender

Från 2015 blir sjötransporterna i bland annat Östersjön dyrare som en konsekvens av det så kallade svaveldirektivet, vilket självfallet oroar näringslivet. Green Cargo har analyserat möjligheterna att erbjuda ökade godstågstransporter från Norrland till södra Sverige för vidare transport via hamn eller tåg mot kontinenten.

– Företag inom såväl stål- som skogsbranschen har redan kontaktat oss. De kör testtransporter och har börjat säkra kapacitet för ökade tågtransporter med oss från Norrland och långt ned på kontinenten, säger Richard Kirchner, försäljningschef på Green Cargo.

– Det kommer att vara tunga tåg som dras med två eller tre lok vardera. Vi kan optimera våra lok- och personalresurser ytterligare och därför är det tillgängligheten på spåren som kommer att begränsa oss. Vi är dock övertygade om att vi kan uppnå ovanstående utökningar genom att bättre utnyttja spår där det i dagsläget finns ledig kapacitet. Vi kan också bättre utnyttja trafiken över dygnet samt genom att utnyttja successiva tåglägen. Green Cargo har argumenterat för successiva tåglägen gentemot Trafikverket och utnyttjar redan i dag successiva tåglägen vilket ger ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Möjlig export kan gå ut via Öresundsbron eller färjor i Skåne eller via Göteborgs hamn eller andra hamnar på västkusten. Vilka transportmöjligheter ut från Sverige som Green Cargo kan erbjuda beror på kundönskemål och möjliga volymer.