Tvärbanan till Solna öppnas i tre steg

Foto: Christer Wiik

Det var nu i februari som den amerikanska industrikoncernen General Electric egentligen skulle ha börjat testat signalsäkerhetssystemet på Tvärbanan till Solna, den nya sträckningen av snabbspårvägen i Stockholm. På grund av komplexiteten i införandet av det nya signalsäkerhetssystemet parallellt på både befintlig Tvärbana och den nya Solnagrenen har företaget varit tvungna att revidera sin leveransplan.

- Tvärbanans utbyggnad mot Solna och den framtida utbyggnaden mot Kista kommer att ställa ökade krav på banans turtäthet vilket också ställer tuffare villkor på hela signalsäkerhetssystemet. Leverantören har först nyligen nått upp till våra funktionskrav, säger SL:s Kurt Seliberg, projektchef för Tvärbanans utbyggnad, men understryker samtidigt att det är ett komplext system, med helt nya mjukvaror som måste konstrueras för ändamålet.

- Nu har vi tillsammans med General Electric kommit överens om en ny leveransplan som är uppdelad i tre steg.

Tvärbanan skulle till en början ha öppnats i juni 2013 mellan Alvik och Solna Centrum, men nu fördröjs denna öppning till oktober samma år, med vissa förbehåll.

- Detta handlar om steg 1, där banan öppnas för trafik utan ATC, (Automatic Train Control) vilket gör att vi måste hålla lägre hastigheter och glesare tidtabell med preliminärt 15-minuterstrafik vid starten för att därefter kunna förtäta tidtabellen. Trafikanter som kommer söderifrån, från den gamla banan och som vill ta sig till Solna, måste också byta perrong i Alvik.

Dock tror Kurt Seliberg att restiden mellan Alvik och Solna Centrum inte blir så värst mycket längre med detta upplägg.

- Med en fullt ATC-utrustad bana kommer denna sträcka att ta 15 minuter, men i detta fall cirka 16-17 minuter, detta beroende på att det inte är så pass många sträckor där man kan köra i maxhastigheten 80 kilometer i timmen och sträckan genom Sundbyberg och Solna Business går dessutom i blandtrafik, där låga hastigheter gäller.

 I steg 2, januari 2014, då man beräknar kunna driftsätta ATC-systemet, kan hastigheten höjas på sträckan. Men fortfarande gäller att byta tåg vid Alvik.

I maj 2014, så väntar steg 3 och den sista stora utmaningen, då hela Tvärbanan stängs av, detta för att General Electrics signalsystem ska ersätta det gamla och installeras på hela anläggningen. Fram till juni har även byggarbetena med den sista etappen mellan Solna Centrum och Solna station slutförts. I slutet av augusti räknar SL med att hela banan kan öppnas och då går det att åka hela vägen från Hammarby Sjöstad till Solna station utan avbrott.