WSP vann uppdraget för t-bana till Nacka

Foto: Christer Wiik

Konsultbolaget WSP har fått uppdraget att projektera och genomföra tekniska undersökningar inom förstudien för en tunnelbanelinje till Nacka i Stockholm. WSP vann uppdraget i konkurrens med sex andra anbudsgivare. I uppdraget ingår att utarbeta alternativ för utbyggnad av tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Nacka Forum. Uppdraget ska resultera i ett tekniskt underlag som tillsammans med underlag från andra delprojekt ska ligga till grund för valet av sträckningen av den nya tunnelbanelinjen. I uppdraget ingår även att genomföra studier om lämpliga stationslägen ur ett resandeperspektiv samt miljökonsekvensbeskrivningar. WSP:s tekniska underlag ska säkerställa att valet av sträckning kan ske på goda grunder avseende bland annat investeringskostnad, teknisk genomförbarhet, tillgänglighet till stationerna samt genomförbarhet avseende intrång på befintliga anläggningar och fastigheter.