Rumänien moderniseriar sin järnvägsinfrastruktur

Romanian Railway Company, Rumäniens statliga järnvägsoperatör, har fått ett lån på 175 miljoner Euro från EBRD , Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Lånet ska användas för modernisering av landets infrastruktur och för förbättring av det operativa resultatet.

Enligt Jean Marc Peterschmitt, vd för Central-och Sydosteuropa vid EBRD, är EBRD-lånet nära knutet till en gemensam referensram för att förbättra praxis i bolagsstyrningen och för att höja kvaliteten på Rumänska järnvägens service, samt att skapa en hållbar ekonomisk bas för företaget.

Enligt planerna att lånet kommer till de Rumänska Järnvägarna att utbetalas i två omgångar vilket gör det möjligt för företaget att betala sina kortfristiga skulder och att samtidigt fortsätta med sina investeringar.

Lånet gör det också möjligt att köpa in ny rullande materiel.