Infranord påbörjar uppdrag för SL

Foto: Christer Wiik

Under 2012 vann Infranord sitt första totalentreprenaduppdrag. Kunden är Storstockholms Lokaltrafik och uppdraget gäller drift och underhåll på SL:s lokalbanor och pendeltågsdepåer.

Nu har Infranord påbörjat drift och underhållskontraktet för SL som gäller spårväg City, pendeltågsdepåerna i Älvsjö, Bro och Södertälje samt lokalbanorna Tvärbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan och Lidingöbanan.

Uppdraget är en totalentreprenad och innebär att Infranord ska ta fram underhållsplaner och göra återinvesteringar, till exempel växel- och spårbyten samt kontaktledningsupprustningar. Det omfattar alla teknikgrenar utom elkraft och tele.

Uppdraget omfattar även att Infranord håller utbildningar för underentreprenörer.

– Vår kund SL vill bli en ren beställarorganisation och har därför gett oss i uppdrag att sköta både underhållsplanering och reinvesteringsplanering. Det innebär att vi även ansvarar för de utbildningar som behövs, säger Daniel Liljegren, platschef på Infranord region Stockholm. 

2011 startade Infranord ” Infranord Academy”, en intern järnvägsskola, där Infranords egna medarbetare håller i utbildningarna. De utbildningar som hittills är planerade är: tillsyningsman, tågvarnare, elarbetsansvarig, lokförare samt elsäkerhetsutbildningar för Räddningstjänsten med flera.

För att klara det omfattande uppdraget har Infranord övertagit och rekryterat ett flertal tekniker till enheten i Västberga söder om Stockholm; främst el och signaltekniker men även arbetsledare.

SL har överlåtit åt Infranord att tillhandahålla den tekniska kompetensen. Infranord avgör därmed vilka insatser som behövs, vilket underlättar när de ska planera arbetena.

Uppdraget är värt totalt 1,3 miljarder kronor fördelat på nio år.