Årsta kombiterminal i Stockholm får nya kranar

Som ett ytterligare steg i moderniseringen av Årsta kombiterminal har Jernhusen köpt nya kranar från den österrikiska kranleverantören Hans Kunz GmbH. Två portalkranar för intermodala transportföretag är beställda för leverans under hösten 2013.

De nya kranarna kommer att ha en spännvidd på över 50 meter och väger cirka 400 ton vardera. De kommer att levereras under hösten 2013, och vara i drift vid årsskiftet 2013/2014.

Kostnaden, i storleksordningen 60 miljoner kronor, innebär att Jernhusen fortsätter att investera i utrustning för att förbättra effektiviteten vid terminalen samtidigt som det allmänna företagsklimatet förbättras.