Emaintenance365 startar dotterbolag i Australien

Foto: Emaintenance365

Molnlösning för prediktivt underhåll av järnvägstransporter

Emaintenance365 är ett avknoppningsföretag från Luleå tekniska universitet och har varit verksamt i tre år. Företaget har utvecklat en molnbaserad lösning för data och beslutsstöd via en webblösning. Kunderna finns inom järnvägssektorn i Sverige och utomlands. Nu startar man ett dotterbolag i Australien rapporterar Affärer i Norr.

– Vi har kommit långt i vårt säljarbete och bedömer att mognadsgraden i Australien är hög för den typ av högteknologiska tjänster som vi erbjuder. Samtidigt som vi har vårt fokus på hemmamarknaden, och ser en positiv utveckling även här, är Australien den marknad som kanske har störst tillväxtpotential i dagsläget, säger vd Bengt Jonsson till tidningen.

Australien är en marknad med många världsledande industrier inom mineral- och gruvindustrin. Emaintenance har i ett år etablerat kontakter med flera stora aktörer. Bildandet av dotterbolaget Emaintenance365 Australia är ett sätt att stärka satsningen i Australien.