FEC och Port Everglades undertecknar gemensam överenskommelse

Foto: Port Everglades, Florida

Med avsikten att den nya 17 hektar stora hamnen vid Evarglades ska bli ett nationellt och internationellt godstrafiknav i södra Florida har Florida East Coast Railway, FEC, undertecknat ett gemensamt marknadsföringsavtal med Port Everglades. Avtalet ska främja anläggningen som har en förväntad byggstart i början av 2013 och ska vara färdigställd under våren 2014.

– Ny teknik gör det möjligt för FEC att effektivt leverera överlägsna transportlösningar mellan södra Florida och östra USA, säger FECs vd Jim Hertwig.

– Detta avtal gör det möjligt för FEC och Port Everglades att vara konkurrenskraftiga för ytterligare fraktuppdrag och för sysselsättningen i hamnen, efter färdigställandet av Panamakanalen.

Avtalet omfattar gemensamma kampanjer, inklusive internationell affärsutveckling, reklammaterial, sponsringsavtal och promotionevenemang.

ICTF kommer att ligga intill Southports containerterminaler i Port Everglades, vilket underlättar intermodal trafik via hamnen till och från FECs stambana. Anläggningen kommer att vara unik i jämförelse med liknande anläggningar i och med att både inhemsk och internationell godstrafik hanteras på samma plats. Det kommer att resultera i fördelaktig logistik vilket positivt påverkar avgifterna för Port Everglades kunder.

Genom att flytta den intermodala godstrafiken från nuvarande järnvägsanläggning på Andrews Avenue som ligger över tre kilometer från hamnen, kommer trafikstockningar på State Road 84 att minskas avsevärt.

– ICTF intill Port Everglades pir kommer inte bara att säkerställa att hamnen förblir konkurrenskraftig gentemot andra transportanläggningar på amerikanska östkusten. Lokaliseringen kommer att ge vår hamn en kostnads- och transporttidsfördel gentemot många av våra konkurrenter. Anläggningen kommer också att skapa fler jobb för invånarna i södra Florida, säger Port Everglades vd Steven Cernak.

– Detta unika partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet är i linje med guvernör Scotts strävan att utöka stödet till Floridas hamnar och att utnyttja den privata sektorns kapitaltillskott för att slutföra projektet.

Projektet förväntas skapa 767 byggjobb under de kommande två åren, och tusentals jobb i transportsektorn i framtiden. Det uppskattas att 180 000 lastbilastransporter kommer att försvinna från vägarna fram till år 2027, vilket kommer att minska både trängsel och miljöpåverkan.